Aktuality

Rodina se rozrůstá, příští rok už 13 Vrchařských korun!

Polovina z osmi letos jedoucích Vrchařských korun (VK) už má hotovo. Vysočina, Trenčín, Žilina a Drahanská vrchovina s posledním říjnovým dnem uzavřely ročník 2016, zatímco na Valašsku, Jesenicku, Krnovsku a v jižních Čechách mohou bikeři zdolávat vrcholy ještě po celý listopad. Již v nejbližších dnech se můžete těšit na rekapitulující články k aktuálně skončeným VK.

Zatímco někde je ročník 2016 minulostí a někde finišuje, organizátoři již nyní připravují i ročník nadcházející. Je nám velkým potěšením oznámit, že rodina VK se v roce 2017 rozroste o 5 nových sester a čítat tedy bude již 13 členů. Konkrétně se příští rok můžete těšit na premiérové ročníky Vrchařské koruny Oderska (VKO), Vrchařské koruny Zlínska (VKZ), Vrchařské koruny Pražské (VKP), Vrchařské koruny Třinecka (VK3) a také třetí zahraniční - Vrchařské koruny Liptovské (VKL). Všechny VK včetně nováčků vám představíme v průběhu ledna v podrobných medailoncích, ve kterých se kromě základních informací můžete těšit na rozhovory s organizátory. Ti odtajní žhavé novinky k ročníku 2017. Věříme, že nové projekty VK budou v daných územích neméně úspěšné jako ty již fungující. Ze společného setkání s organizátory debutujících VK soudíme, že k tomu mají ty nejlepší předpoklady.

A ještě jedna novinka na závěr. Značka "Vrchařská koruna" se stala chráněnou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Majitelem ochranné známky je Vrchařská koruna Valašska, z. s. Užívání spojení "Vrchařská koruna" je tedy nyní vázáno výhradně na souhlas majitele. Cílem tohoto kroku je zabránění případného zneužití této dnes již zavedené dobré značky.