Vrchárska koruna Malých Karpat a Záhorie

Vrchárska koruna Malých Karpat a Záhorie

Oblast působnosti: Malé Karpaty a Záhorie
Hlavní organizátor: Kateřina Jabůrková
Web: www.vrcharska-koruna-malych-karpat-a-zahorie.webnode.cz
E-mail: vkmalychkarpatazahorie@gmail.com

Informace

Založena 2019