Vrchařská koruna

Jižní Moravy


Pravidla

BESYS Vrchařská koruna jižní Moravy (VKJM) je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Cílem akce je motivovat veřejnost ke sportu a lásce k přírodě. Přiblížit cyklistům i méně známé, ale přesto velmi atraktivní místa.

KATEGORIE: HLAVNÍ CYKLISTICKÁ KATEGORIE - Hlavní kategorie se účastní cyklisté, kterým je více jak 15 let, horní věková hranice není omezena. O pořadí rozhoduje datum a čas zaslání fotek na emailovou adresu vkjm@email.cz. Nutné je zdolat kompletní dvacítku vrcholů. KATEGORIE ELEKTROKOLA - Fotodokumentaci z 20 vrcholů po jejich zdolání rovněž zašlete na adresu vkjm@email.cz, přičemž uveďte, že jste vrcholy zdolávali na elektrokole. KATEGORIE JUNIOR- Kategorie Junior se mohou účastnit děti do 15 let. Podmínkou získání titulu držitele Junior je zdolání 7 libovolných vrcholů zařazených do VKJM v daném roce.

Držitelem VKJM se stává každý cyklista, který v daném období zdolá na jízdním kole všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz je třeba na každém vrcholu se vyfotit tak, aby bylo patrné, že jde o dané místo. Po zkompletování všech vrcholů je nutné poslat všech 20 fotografií na emailovou adresu vkjm@email.cz. K tomu je třeba připojit své jméno, upřesnit cyklistickou kategorii a místo bydliště (jen město či obec). Doporučujeme do emailu uvést i statistiku z cest, Vaše zážitky a krátký popis, jak jste VKJM zdolávali:

Kolik kilometrů jsem najel(a) během zdolávání VKJM a kolik výškových metrů jsem nastoupal(a)? Které místo se mi líbilo nejvíce a které nejméně? Na kolika vrcholech jsem letos díky VKJM byl(a) poprvé v životě? Jaký vrchol bych zařadil(a) do příštího ročníku? Další zajímavosti a historky z vrcholů jižní Moravy. Zasláním vrcholových fotografií, jména a bydliště dávají účastníci organizátorům souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, facebooku a k propagaci akce! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na vkjm@email.cz. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním jména a svých fotografií, je nutno tuto informaci výslovně uvést v emailu. V takovém případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako "bezejmenný".

O pořadí rozhoduje čas doručení fotek na náš email. Fotografie, prosím, zasílejte ve zmenšeném formátu tak, aby se vlezly do jednoho emailu.

Pro účast není nutné se nikde registrovat a samotná účast je bezplatná.

Cyklisté se VKJM účastní na vlastní nebezpečí!

Při svých výletech prosíme o dodržování zákonů, předpisů a pravidel pro jízdu na kole. Při pohybu po NP Podyjí, CHKO Pálava a dalších přírodních památkách a rezervacích je nutné dodržovat návštěvní řády jednotlivých lokalit. Obzvlášť upozorňuji na zákaz jízdy v NP Podyjí a CHKO Pálava mimo značené cesty a cyklisté nesmí ohrozit nebo omezit pěší turisty na turistických trasách.

Podrobnosti naleznete na stránkách https://www.nppodyji.cz/, https://palava.ochranaprirody.cz/, https://www.ochranaprirody.cz/, https://cemba.eu/zakony-42, https://cemba.eu/kodex-61