Vrchařská koruna

Jižní Moravy


Pravidla

PRAVIDLA: BESYS Vrchařská koruna jižní Moravy (VKJM) je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Cílem akce je motivovat veřejnost ke sportu a lásce k přírodě. Přiblížit cyklistům i méně známé, ale přesto velmi atraktivní místa.

Držitelem VKJM se stává každý cyklista, který v daném období zdolá na jízdním kole všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz je třeba na každém vrcholu se vyfotit tak, aby bylo patrné, že jde o dané místo. Na fotografii musí být vidět vždy vaše osoba a doporučujeme aby bylo vidět i vaše kolo. Po zkompletování všech vrcholů je nutné poslat všech 20 fotografií na emailovou adresu vkjm@email.cz. K tomu je třeba připojit své jméno, upřesnit cyklistickou kategorii a místo bydliště (jen město či obec). Doporučujeme do emailu uvést i statistiku a nezapomeňte jasně uvést report z Vašich cest, který si přejete zvěřejnit. Report s Vašimi zážitky zveřejníme na FCB. Pokud něco chcete uvést mimo oficiální report, aby byla zpráva jen pro nás, napište nám, ať určitou část nezveřejňujeme. Pište nám prosím pravopisně. S navyšujícím se počtem držitelů není možné dělat komplexní kontrolu pravopisu a opravovat všechny překlepy. Budeme zveřejňovat reporty 1:1. Inspirujte se v reportu následujícími body:

Kolik kilometrů jsem najel(a) během zdolávání VKJM a kolik výškových metrů jsem nastoupal(a)? Jak jsem VKJM zdolával a zajímavé zážitky? Které místo se mi líbilo nejvíce a které nejméně? Na kolika vrcholech jsem letos díky VKJM byl(a) poprvé v životě? Jaký vrchol navrhuješ na příští ročník? Zasláním vrcholových fotografií, jména a bydliště dávají účastníci organizátorům souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, facebooku a k propagaci akce! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na vkjm@email.cz. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním jména a svých fotografií, případně reportu, je nutno tuto informaci výslovně uvést v emailu. V takovém případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako "bezejmenný", nebo zveřejníme pouze informace, které nám dovolíte.

O pořadí rozhoduje čas doručení fotek na náš email. Fotografie, prosím, zasílejte ve zmenšeném formátu tak, aby se vlezly do jednoho emailu.

Pro účast není nutné se nikde registrovat a samotná účast je bezplatná.

Cyklisté se VKJM účastní na vlastní nebezpečí!

Při svých výletech prosíme o dodržování zákonů, předpisů a pravidel pro jízdu na kole. Při pohybu po NP Podyjí, CHKO Pálava a dalších přírodních památkách a rezervacích je nutné dodržovat návštěvní řády jednotlivých lokalit. Obzvlášť upozorňuji na zákaz jízdy v NP Podyjí a CHKO Pálava mimo značené cesty a cyklisté nesmí ohrozit nebo omezit pěší turisty na turistických trasách.

Podrobnosti naleznete na stránkách https://www.nppodyji.cz/, https://palava.ochranaprirody.cz/, https://www.ochranaprirody.cz/, https://cemba.eu/zakony-42, https://cemba.eu/kodex-61

TITUL KRÁL VKJM: Titul KRÁL VKJM a dres zdarma obdrží pouze jedna osoba, která jako první zdolá všech 20 vrcholů VKJM během jednoho cyklistického putování a splní požadavky níže. Ostatní osoby budou samozřejmě zařazeni jako úspěšní držitelé VKJM. Můžeš tedy VKJM dokončit jako první a nemusíš nic dokládat, jsi ale zařazen jako normální úspěšný držitel. Nebereme tohle jako závod. Označení titulem KRÁL VKJM je náš projev úcty osobě, která zdolá VKJM "nejčistším způsobem" jako první.

NAŠE POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ TITULU KRÁLE VKJM A DRES ZDARMA JSOU: -Propojit všechny vrcholy do kruhu (symbolické koruny krále). -Start a cíl musí být v jednom místě. Na trase můžeš být libovolný počet dní. Odjíždět z trasy domů a pak se vracet na místo třeba za týden není povoleno. -Trasu, start a pořadí vrcholů si zvolíte sami. -Pro úspěšné zdolání je možné jet pouze na kole, těžké úseky můžete jít pěšky. Přibližování autem a jinými dopravními prostředky není povoleno! -Kde přespíš a kolikrát je jen na tobě. Klidně jeď na jeden zátah, pokud na to fyzicky máš. -Na všech vrcholových fotografiích musí být jasně vidět něco, co prokáže vrcholové místo, obličej a kolo (pokud není v pokynech u vrcholu uvedena výjímka)! -Požadujeme 100% záznam celé trasy GPS! Trasa může být rozdělena na více souborů. Musí být ovšem jasně patrné, že jednotlivé části navazují na sebe. Bereme, že někdo např. při výměně baterek musí ukončit záznam trasy a spustit nový. Nebo se může aktivita např. při nabíjení sama ukončit. Záznam trasy bude detailně zkontrolován. Ze záznamu trasy musí být zřejmá průměrná rychlost, rychlost na jednotlivé kilometry, najeté kilometry a výškové metry. Všichni mají podmínky stejné. Pokud Ti dojdou baterky, nebo se pokazí GPS cestou... bohužel. Nebudeš král, ale normální držitel, pokud pošleš fotografie. -Tvé doložené trasy a záznam cesty budou zveřejněny na facebooku a webu. -Termín kdy vyrazíš, není nijak časově limitován. V roce 2020 takovým způsobem dokončili VKJM pouze dva držitelé až v letních měsících. V roce 2021 celkem 8 držitelů. -Můžete jet třeba ve dvou lidech. Oba budete označeni jako král VKJM. Dres pro Krále VKJM bude předán pouze jeden. Speciální ceny dostanete každý zvlášť. -Pokud se najdou dvě osoby, které zdolají VKJM výše uvedeným způsobem přibližně ve stejný čas, titulem Král VKJM se bude pyšnit ten, od koho nám dříve dorazí všech 20 fotografií. Foto odešlete hromadně co nejdříve přes mobil z terénu na posledním vrcholu. Pro tento účel může být foto v horší kvalitě. Kvalitní foto dodáte až z domu. Záznam trasy budeme očekávat do následujících 24h. Fotografie zašlete ihned z posledního vrcholu! To je čas, který nás zajímá. Nutností je ovšem dojet na kole do místa startu a mít vše doložené na GPS. -Pokud VKJM zdoláte královským způsobem formou cykloputování na jeden zátah i později během roku a pokud nám to v reportu sdělíte a doložíte záznam trasy, budeme o tom všechny informovat a u Vašeho jména bude poznámka "Zdolal královsky".

SEZNAM VRCHOLŮ: Souhrn najdete v sekci Vrcholy. Obsahuje nejen samotný přehled 20 vrcholů, ale i základní informace.

Pro rok 2023 si 20 vrcholů vybere prvních 20 úspěšných držitelů! Každý úspěšný držitel nám tajně sdělí jeden vrchol, který bude zařazen do ročníku 2023. Očekáváme zajímavé rozvržení vrcholů po celém kraji. Pokud nám místo úspěšný držitel nesdělí, možnost volby se posune na následujícího držitele.

CENY: V případě uskutečnění společného setkání tzv. "vyhlášení", po konci sezóny, obdrží všichni držitelé pamětní medaile a diplom. Tři první držitelé v každé kategorii obdrží drobné upomínkové předměty. Král VKJM obdrží cenu speciální.

KATEGORIE: HLAVNÍ CYKLISTICKÁ KATEGORIE - Hlavní kategorie se účastní cyklisté, kterým je více jak 15 let, horní věková hranice není omezena. O pořadí rozhoduje datum a čas zaslání fotek na emailovou adresu vkjm@email.cz. Nutné je zdolat kompletní dvacítku vrcholů. KATEGORIE ELEKTROKOLA - Fotodokumentaci z 20 vrcholů po jejich zdolání rovněž zašlete na adresu vkjm@email.cz, přičemž uveďte, že jste vrcholy zdolávali na elektrokole. KATEGORIE JUNIOR- Kategorie Junior se mohou účastnit děti do 15 let. Podmínkou získání titulu držitele Junior je zdolání 7 libovolných vrcholů zařazených do VKJM v daném roce. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII VKJM : Ze zaslaných fotografií bude vybráno 20 nejoriginálnějších fotografií, ze kterých vzejde na základě hlasování na našem facebookovém profilu vítězná fotografie. Její autor obdrží speciální diplom.