Vrchařská koruna

Vysočiny


Vrcholy

Tisůvka

Souřadnice

49,6519617N, 15,94929E

Nadmořská výška

800 m n. m.

Popis

Skalní hradba na hřbetu Tisůvky a okolní balvanité sutě jsou pozůstatkem procesů intenzivního mrazového zvětrávání hornin ve starších čtvrtohorách. Skalní útvar na výrazném hřbetu okraje Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika. Souběžným ústupem mrazových srubů vznikla skalní hradba s délkou 58 a výškou až 15 m, rozdělená úzkou průrvou. Povrch stěn je místy modelován výklenky a voštinami, na temeni se nachází dvě zvětráváním vytvořené skalní mísy. Kolem skal je vytvořena rozsáhlá kryoplanační terasa s balvanitým pokryvem a mělkými ochrickými půdami.

https://mapy.cz/s/gapecolabu

Občerstvení

Tipy na výlet

Zajímavosti

Tisůvka