Vrchařská koruna

Vysočiny


Vrcholy

Zřícenina kaple sv. Víta

Souřadnice

49,1829228N, 15,8502564E

Nadmořská výška

557 m n. m.

Popis

Kapli na vrcholu kopce svatý Vít nechal zbudovat hrabě Rudolf Jindřich ze Schaumburka. Vysvětil ji dne 2. července 1677 jaroměřickým děkanem Janem Aloisem Tomanem; jejím patronem se stal svatý Antonín z Padovy. Kaple byla postavena v blízkosti tří křížů na upravené okrouhlé vyvýšenině a měla podobu pravidelného osmibokého hranolu. Základy byly z vápence, zdivo cihelné. V prvním patře býval ochoz, na nějž se vstupovalo schodištěm ze všech čtyř světových stran. Střecha byla šindelová, měla tvar kupole a nesla kříž. K jižní straně přiléhal dřevěný přístřešek na sloupech. Zděná poustevna (poustka) při kapli hostívala jednoho poustevníka, který i spravoval kapli. Hospodařit mohl na dvou políčkách a zahrádce. Mimo to dostával i deputát: potraviny a posléze i dříví a pivo. Za povinnost měli tito poustevníci zvonit Anděla Páně ráno, v poledne a večer, modlit se za kraj a za lidi v něm a hlídat kapli. Cvičeni byli v jaroměřickém klášteře servitů. Kaple byla zrušena z rozhodnutí císaře Josefa II.

https://mapy.cz/s/colecopesa

Občerstvení

Tipy na výlet

Zajímavosti

Zřícenina kaple sv. Víta