Vrchařská koruna

Oderska


Pravidla

Nová PRAVIDLA pro VKO platná od sezóny 2021

Pokud se ptáte proč zavádíme nová pravidla (která se zdají komplikovaná) a že původní byly lepší, tak věřte, že pouze rozšiřujeme možnosti plnění VKO i pro další skupiny.

Akce platí od 1.3.2021 do 30.11.2021

Tři úrovně výsledků. Detailnější vysvětlení pro lepší pochopení je v Příkladech, včetně často kladených otázek

Kategorie A - ELITA VKO // Junioři // Děti

Kategorie B - Držitel VKO

Kategorie C - Viděl jsem VKO

Kategorie A - ELITA VKO

Kategorie A - ELITA VKO - Doložit všech 20 fotografií s jasným rozlišením místa, focené osoby a kola. Platí pro A.1 i A.2 kde obě možnosti mají stejnou váhu - vysvětlení v Příkladech

A.1 Doložit trasu(y) 10ti přejezdů mezi vrcholy + žádná samotná jízda nesmí být kratší 5km a přerušení delší 6hodin

A.2 Doložit zdolávání vrcholů, kde nebyla jízda kratší 15km na vrchol více v Příkladech

A.3 Junior - věk 10-15let - Doložit 10 vrcholů - beze změny od minulého ročníku

A.4 Děti - věk do 10ti let - Doložit 7 vrcholů - beze změny od minulého ročníku

Všichni z Kategorie A ELITA VKO budou pozváni na slavnostní předání Diplomu s pořadím, medailí + upomínkové předměty. První tři budou zvlášť ohodnoceni dárky.

Výsledky (Pořadí) budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách i na Facebooku, včetně fotografií a popisu cesty

Kategorie B - Držitel VKO

Kategorie B - Držitel VKO - Doložit všech 20 fotografií s jasným rozlišením místa, focené osoby a kola. V podstatě pravidla pro předcházejíci ročníky- vysvětlení v Příkladech.

Pokud účastník nechce nebo nemůže doložit trasy pro splnění podmínky viz kategorie A 1 nebo A2, pak automaticky spadá do Držitel VKO. Vysvětlení v Příkladech.

Všichni z Kategorie - Držitel VKO budou pozváni na slavnostní předání "Osvědčení o zdolání VKO 2021" + medaili + upomínkové předměty. Na osvědčení o zdolání nebude uvedeno datum zdolání ani pořadí.

Držitelé budou průběžně zveřejňováni na webových stránkách i na Facebooku, včetně fotografií až za (pod) Elitou. viz Příklady nebo Držitelé 2021.

Kategorie C - Viděl jsem VKO

Kategorie C - Viděl jsem VKO - Doložit všech 20 fotografií, kde nebude na minimálně jedné fotografii jasné splnění podmínky jízda na kole (šlapacím) jasné místo nebo bez focené osoby V podstatě všichni ostatní. vysvětlení v Příkladech.

Pokud účastník nechce nebo nemůže doložit fotky míst s kolem, nebo je zřejmé že přišel(a) pěšky autem a pod.

Všichni z Kategorie - Viděl jsem VKO NEbudou pozváni na slavnostní předání.

Obdrží emailem "Protokol Viděl jsem VKO 2021". můžou si jej vytisknout a vystavit.

Držitelé budou zveřejňováni pouze na webových stránkách bez fotografií až na konci seznamu. Pouze jméno, věk a město viz Příklady nebo Držitelé 2021.