Vrchařská koruna

Zlínska


Pravidla

 1. Hlavní myšlenka
 • VKZ je cykloturistickou akcí a je součástí rodiny Vrchařských korun
 • podstatou akce je zdolat v období od zveřejnění do 30. listopadu všechna předepsaná místa, na každém místě pořídit fotodokumentaci a celý komplet fotografií odeslat organizátorovi
 • akce není soutěží, ani závodem, účelem je motivovat veřejnost ke sportu a lásce k přírodě. Akce je zcela individuální a na zodpovědnosti a morálce každého, jak se k akci postaví
 • pro účast není nutná žádná registrace, akce je bezplatná
 • účast na vlastní nebezpečí
 1. Vrcholy
 • jak, kdy a kudy se na dané místa dostanete, je jen na Vás
 • nejčastěji je předepisováno 20 vrcholů, počet se může měnit dle aktuálního ročníku
 • vrcholy můžete zdolávat na kole (kategorie hlavní) nebo pěšky (kategorie pěší)
 • vrcholy nejsou vždy jen nejvyššími místy daného regionu, ale chceme také ukázat místa zajímavá, poučná a krásná
 1. Jak získat vrchařskou korunu Zlínska
 • získá ji každý, kdo zdolání předepsaných vrcholů prokáže pořízením a zasláním vlastních fotografií na email info@vkz-bike.cz. Nebo odešle fotografie pomocí aplikace "Vrchařská koruna". Je třeba fotit se tak, aby bylo patrné, že jde o daný vrchol nebo místo
 • fotografie zasílejte ve zmenšeném formátu, aby se vlezly do jednoho emailu, pro lepší a rychlejší kontrolu fotografie, prosím, očíslujte nebo pojmenujte dle vrcholů
 • připište své celé jméno, bydliště a věk (věk nebude zveřejněn, je jen pro naši statistiku)
 • můžete přidat také trochu vlastní statistiky nebo komentář o tom, jak se vám dařilo, co se vám líbilo, nebo nelíbilo (není podmínkou)
 • každý držitel koruny obdrží certifikát
 1. GDPR
 • zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení, propagace a s jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách
 • pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutné tuto informaci výslovně v emailu uvést. V tom případě bude držitel veden jako "bezejmenný"
 • souhlas se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoli odvolat
 1. Kategorie
 • Hlavní - hlavní kategorie se mohou účastnit bikeři, kterým je více jak 15 let, horní věková hranice není omezena
 • Pěší - této kategorie se mohou účastnit turisté, kteří chtějí putovat po kraji po svých
 • Junior a přívěsné vozíky - kategorie Junior se mohou účastnit děti do 15 let. Podmínkou získání titulu držitele Junior je zdolání 7 libovolných vrcholů zařazených do VKZ v daném roce. Zde je možná kombinace jak kolo, tak i pěší. Stejné pravidlo platí pro účastníky s přívěsným vozíkem.