Vrchařská koruna

Drahanské vrchoviny


Pravidla

Vrchařská koruna Drahanské vrchoviny je cykloturistická akce, která Vás provede křížem krážem Drahanskou vrchovinou a jejím okolím.

Termín akce:

1.4.2021 – 30.11.2021

Držitelem vrchařské koruny se stane každý cyklista, který během daného období zdolá všech 20 předepsaných vrcholů.

Jako důkaz o zdolání je třeba se na každém vrcholu vyfotit (např. selfie) tak, aby bylo patrné, že jde o daný vrchol a poté všech 20 fotografií zaslat na email info@vkdv.cz

Spolu s fotografiemi do emailu uveďte své jméno, příjmení a bydliště (stačí město/vesnice).

Můžete se také rozepsat o Vašich zážitcích ze zdolávání, které budou případně taktéž zveřejněny.

O celkovém pořadí rozhoduje datum zaslaní fotografií.

Ke zdolání vrcholů můžete použít jakoukoliv přístupovou cestu, stezku, pěšinu, pěšinku atd…

Vrchařské koruny se může zúčastnit každý bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti.

Není nutná žádná registrace a podobně, prostě sedni na kolo a jeď…

Cyklisté se VKDV účastní na vlastní nebezpečí!

Zasláním vrcholových fotografií, jména a bydliště dávají účastníci organizátorům souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, facebooku a v tisku! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na info@vkdv.cz

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutno to výslovně uvést v emailu. V takovém případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako „bezejmenný“.

VKDV je partnerem projektu VRCHAŘSKÉ KORUNY.