Vrchařská koruna

Jesenicka


Pravidla

  1. Pro účast ve VKJ není nutné se nikde registrovat (pokud nechcete aktivně používat mobilní aplikaci Vrchařská koruna) a samotná účast je bezplatná.
  2. Zvolit si druh „dopravy“ – kolo (pozn.: nikoli elektrokolo!) nebo pěšky.
  3. V časovém období od 1. dubna do 30. listopadu příslušného roku zdolat ve své kategorii (na kole/pěšky) pořadateli předem vypsaný počet 20 vrcholů - zvlášť jsou cyklisté a zvlášť pěší vrcholy.
  4. Cyklisté i pěší turisté se VKJ účastní na vlastní nebezpečí.
  5. Jako důkaz je třeba se na každém vrcholu vyfotit tak, aby bylo patrné, že se jedná o daný vrchol.
  6. Zaslat komplet fotografií ze všech 20 vrcholů na naši kontaktní e-mailovou adresu jesenickavk@gmail.com. K tomu je třeba připojit vaše jméno, příjmení a místo bydliště (stačí město nebo obec), příp. věk. O pořadí rozhoduje čas doručení fotek na náš e-mail.
  7. Po absolvování všech 20 vrcholů a splnění výše uvedených pravidel se stanete držitelem Vrchařské koruny Jesenicka daného roku a dostanete po skončení ročníku certifikát a ceny od partnerů akce.
  8. Pokud jste zaregistrovaní v mobilní aplikaci Vrchařská koruna a používáte ji k evidenci zdolaných vrcholů VKJ, dejte nám na náš kontaktní e-mail jesenickavk@gmail.com alespoň avízo, když všechny vrcholy dané kategorie absolvujete, protože nemáme o tom z aplikace žádnou aktivní zpětnou vazbu, a mohlo by tak dojít ke zpoždění zveřejnění Vašeho úspěchu. Budeme rádi, když do e-mailu zároveň připojíte krátký report ze zdolávání VKJ (např. kolik kilometrů jste ujeli a kolik výškových metrů nastoupali), ať můžeme o Vás coby novém vrchaři informaci na webu a sociálních sítích trochu zpestřit. Samozřejmě nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a trvalé bydliště. Vaše fotky si z aplikace můžeme stáhnout sami.