Vrchařská koruna

Jesenicka


Pravidla

  1. Pro účast ve VKJ není nutné se nikde registrovat a samotná účast je bezplatná.
  2. Zvolit si druh „dopravy“ – kolo (pozn.: nikoli elektrokolo!) nebo pěšky.
  3. V časovém období od 1. dubna do 30. listopadu příslušného roku zdolat ve své kategorii (na kole/pěšky) pořadateli předem vypsaný počet 20 vrcholů - zvlášť jsou cyklisté a zvlášť pěší vrcholy.
  4. Cyklisté i pěší turisté se VKJ účastní na vlastní nebezpečí.
  5. Jako důkaz je třeba se na každém vrcholu vyfotit tak, aby bylo patrné, že se jedná o daný vrchol.
  6. Zaslat komplet fotografií ze všech 20 vrcholů na e-mailovou adresu jesenickavk@gmail.com. K tomu je třeba připojit vaše jméno, příjmení a místo bydliště (stačí město nebo obec), příp. věk. O pořadí rozhoduje čas doručení fotek na náš e-mail.
  7. Po absolvování všech 20 vrcholů a splnění výše uvedených pravidel se stanete držitelem Vrchařské koruny Jesenicka daného roku a dostanete po skončení ročníku certifikát a ceny od partnerů akce.

Kromě toho další cenu můžete získat v některé z vedlejších kategorií.