Vrchařská koruna

Třinecka


Pravidla

Kdy výzva probíhá: VK3 probíhá v období od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2022

Kategorie: Cyklisti Turisti Junioři

Co platí: Vrchařskou korunu Třinecka získá každý, kdo zdolá v uvedeném období všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz toho, že jste daný vrchol zdolali, je potřeba se na každém vrcholu vyfotit se speciálním gestem, který vám před zahájením soutěže oznámíme, a následně tyto vrcholové fotografie jednu po druhé nahrát na web.

Aby mohla být vrcholová fotografie považována za platnou, musí z ní být patrné:

  • o jaké místo se jedná (rozhledna, rozcestník...)
  • kdo je účastník (účastník by měl být na fotografii přítomen)
  • v případě cyklistů také kolo/část kola
  • viditelné speciální gesto rukou

Pokud nebude fotka splňovat výše zmíněné parametry, vyhrazuje si organizátor akce právo na její smazání. Vrcholy budou zveřejňovány postupně a jako poslední bude zveřejněno speciální gesto (o půlnovi den před začátkem výzvy). O výsledném pořadí závodníků bude rozhodovat čas nahrání poslední platné vrcholové fotografie. Vyhlášení proběhne na společné akci, kdy datum a místo konání bude všem účastníkům sdělen v dostatečném předstihu. Všichni cyklisté i turisté se Vrchařské koruny Třinecka účastní na vlastní nebezpečí! Zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení soutěže a jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách.

Vyhlášení: Na slavnostním vyhlášení (termín a místo bude včas upřesněno) budou všem, kteří dokončili VK3, předány pamětní medaile a nejrychlejšímu v kategorii také symbolická cena. Všichni, kteří dokončí VK3, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

Bonusový vrchol: Na letošní rok jsme si pro Vás připravili jedno malé překvapení. Společně s našim dlouholetým partnerem firmou Distrimed vyhlašujeme soutěž o bombastickou cenu a to voucher na relaxační pobyt v ČR v hodnotě 10 000 Kč!

Co je k tomu potřeba a jak to celé probíhá? Je to jednoduché – ke standartním 20 vrcholům přidáváme letos 1 extra vrchol, který zveřejníme na apríla. Pokud se chcete zúčastnit pouze VK3 a získat standartní vrchařskou korunu, tak zdolejte všech 20 vrcholů a je to. Jestli se však chcete zúčastnit výzvy firmy Distrimed a pomyslně „vhodit“ své jméno do slosovacího osudí, musíte zdolat nejen všech 20 vrcholů běžné VK3, ale také navíc vystoupat na tento extra vrchol. Na vrchol můžete vystoupat kdykoliv během celé výzvy, ale počítá se a nahráváte jej do systému jen a pouze tehdy, až budete mít všech 20 vrcholů splněných.