Vrchařská koruna

Třinecka


Pravidla

Kdy výzva probíhá: VK3 probíhá v období od 28. 3. 2020 do 30. 11. 2020

Kategorie: Cyklisti Turisti Za cyklisty se považují všichni, kteří zdolají všechny vrcholy na kole. Ostatní jsou považování za turisty.

Co platí: Vrchařskou korunu Třinecka získá každý, kdo zdolá v uvedeném období všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz toho, že jste daný vrchol zdolali, je potřeba se na každém vrcholu vyfotit se speciálním znakem, který vám před zahájením soutěže oznámíme, a následně tyto vrcholové fotografie jednu po druhé nahrát na web. Aby mohla být vrcholová fotografie považována za platnou, musí z ní být patrné:

  • o jaké místo se jedná (rozhledna, rozcestník...)
  • kdo je účastník (účastník by měl být na fotografii přítomen)
  • v případě cyklistů také kolo/část kola
  • viditelné speciální gesto rukou Pokud nebude fotka splňovat výše zmíněné parametry, vyhrazuje si organizátor akce právo na její smazání. Vrcholy budou zveřejňovány postupně v průběhu března. Jako poslední bude zveřejněno speciální gesto. O výsledném pořadí závodníků bude rozhodovat čas nahrání poslední platné vrcholové fotografie. Vyhlášení proběhne na společné akci, kdy datum a místo konání bude všem účastníkům sdělen v dostatečném předstihu. Všichni cyklisté i turisté se Vrchařské koruny Třinecka účastní na vlastní nebezpečí! Zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení soutěže a jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách.

Vyhlášení: Na slavnostním vyhlášení (termín a místo bude včas upřesněno) budou všem, kteří dokončili VK3, předány pamětní medaile a prvním třem pokořitelům navíc také věcné ceny.