Vrchařská koruna

Abov


Pravidla

ČO JE CIEĽOM VRCHÁRSKEJ KORUNY

V časovom období (najčastejšie od marca-apríla do októbra-novembra) zdolať na bicykli usporiadateľom na príslušný rok vyhlásené vrcholy (spravidla 20). Vrcholom nemusí byť len kopec, ale aj iné turisticky, či historicky zaujímavé miesto (kostol, kaplnka, prírodný výtvor, významné sedlo a pod.). Účasť je pre cyklistov bezplatná, neplatí sa žiadne štartovné.

Vrcholy cyklisti zdolávajú sami, v skupinkách s rodinou, či priateľmi alebo sa môžu zúčastniť na turistických podujatiach organizovaných miestnymi turistickými klubmi.

Na každom vrchole si cyklista urobí dokumentačnú fotografiu, na ktorej je zdokumentovaná jeho nespochybniteľná prítomnosť na mieste aj s bicyklom. Miesto, kde sa treba odfotiť je uvedené v popise každého vrcholu. Na niektorých vrcholoch organizátor osadzuje tabuľku FOTOPOINT, čo je pri každom takomto vrchole uvedené. Tieto fotografie potom cyklista pošle e-mailom usporiadateľovi VK podľa inštrukcií vyhlásených usporiadateľom. Všetci, ktorým sa tento husársky kúsok podarí, sa stávajú držiteľmi vrchárskej koruny. Tí najrýchlejší, ktorí navyše splnia podmienky „kraľovania“ sa stávajú pre príslušný rok kráľom a kráľovnou.

VRCHÁRSKA KORUNA ABOV

Vyhlasovateľom Vrchárskej koruny Abov je Klub turistov mesta Košice (KTMK) a realizátorom Turistický oddiel mládeže (TOM) KRTKO a jeho priaznivci.

Kde sa jazdí

Územie obsadené Vrchárskou korunou Abov približne kopíruje územie historického Abova na území Slovenska a zasahuje aj do oblasti maďarského územia Borsod-Abaúj-Zemplényi župy. Pre každý rok sa vyhlasuje 20 vrcholov, z toho minimálne jeden v maďarskej časti Abova (ak tomu nebudú brániť štátne administratívne opatrenia).

Kedy sa jazdí

Vrcholy pre rok 2023 budú vyhlásené najneskôr 15.3.2023.

Plnenie je možné od 1.4.2023 do 31.10.2023.

Kategórie VK Abov

Vrchárska koruna Abov nie je súťaž, nejde o to, kto prvý alebo kto najrýchlejšie, ide o to, aby sme sa hýbali, stretávali so známymi a priateľmi a pritom poznávali. Napriek tomu sú stanovené kategórie, z ktorých vyjde kráľ a kráľovná VK Abov pre rok 2023. Víťazom sa stane ten, kto predpísané vrcholy zdolá v najkratšom čase pri súčasnom splnení ďalších stanovených podmienok. Rozhodujúcim bude dátum a čas odoslania fotografie posledného zdolaného vrcholu.

V základných kategóriách účastníci zdolávajú vrcholy na bicykloch bez motorového pohonu.

Muži – 20 vrcholov – víťaz sa stane kráľom VKA 2022

Ženy – 20 vrcholov – víťazka sa stane kráľovnou VKA 2022

Deti do 15 rokov – ľubovoľných 10 vrcholov z ponuky VKA – víťazi sa stanú princom a princeznou.

Elektrobicykle – pre jazdcov na elektrobicykloch je vytvorená jediná spoločná kategória bez rozdielu pohlavia a veku.

PešoVKA - pešia koruna - V r. 2023 prvýkrát vyhlasujeme Vrchársku korunu Abova aj v presune PEŠO. Zdolanie 15 vrcholov koruny podľa vlastného výberuPre dokumentovanie zdolania vrcholu platia rovnaké podmienky, ako v cykločasti. V poznámke navyše účastník popíše svoju trasu, ktorá musí byť dlhšia ako 5 km. Pri spájaní viacerých vrcholov platí tento min. limit 5 km pre celú absolvovanú trasu.

Osobitné podmienky pre získanie titulu KRÁĽ a KRÁĽOVNÁ - len v cyklokategóriách Vrchár, ktorý chce v kategórii Cyklo ašpirovať na titul Kráľ alebo Kráľovná je povinný splniť podmienku zdolania vrcholov výlučne „po vlastnej osi“. Pre priblíženie sa k vzdialenejším cieľom Košičanov je možné použiť prepravu vlakom, či iným dopravným prostriedkom do staníc Moldava n.B., Gelnica a Slanec. Účastníci z iných oblastí Slovenska sa môžu k plneniu koruny pripojiť po trase z miesta svojho bydliska, resp. z východiska Košice a platia pre nich rovnaké podmienky. Ašpirant na kráľa/kráľovnu dá k dispozícii organizátorovi záznam svojich trás.

Každý, kto absolvuje všetky predpísané vrcholy a dodrží ostatné stanovené pravidlá, sa stane držiteľom VK Abov a pri záverečnom vyhodnotení dostane certifikát o zdolaní VKA.

Ako sa registrovať a ako posielať fotografie

Účastník sa jednoducho registruje pomocou registračného formulára.

Po zaregistrovaní môže účastník posielať svoje fotografie z vrcholov pomocou formuláru na odosielanie fotografií. O poradí účastníkov pri obsadzovaní jednotlivých vrcholov rozhoduje dátum a čas doručenia fotografie z vrcholu, o celkovom víťazovi rozhoduje dátum a čas doručenia fotografie z posledného zdolaného vrcholu.

Ďalšie dôležité informácie

Každý účastník VKA sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Registráciou a zaslaním fotografií dáva účastník organizátorom súhlas na zverejnenie týchto údajov a fotografií na webových stránkach, facebooku a v tlači. V prípade, že výslovne uvedie, že žiada údaje nezverejňovať, pri vyhodnotení jeho aktivít bude uvádzaný ako “bezmenný”. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu pomocou kontaktného formulára.

VKA je projekt cyklistický a peší, teda dopravne ekologický. Preto pri každom vrchole uvádzame aj najbližšiu vlakovú stanicu, ktorá je spravidla aj odporúčaným východiskovým bodom pre cyklistické kategórie, resp. uvádzame jej vzdialenosť v km k odporúčanému východiskovému bodu.

KTMK ponúka dosiahnutie niektorých vrcholov na podujatiach turistických klubov združených v KTMK. Ich názov a termín konania sa môže uvádzať pri jednotlivých vrcholoch.

Prosíme, správajte sa k prírode a navštíveným pamiatkam šetrne a s úctou, aby sme ich v rovnakom stave a kráse zachovali aj pre ďalších účastníkov VKA.