Vrchařská koruna

Abov


Pravidla

ČO JE CIEĽOM VRCHÁRSKEJ KORUNY

V časovom období (najčastejšie od marca-apríla do októbra-novembra) zdolať na bicykli usporiadateľom na príslušný rok vyhlásené vrcholy (spravidla 20). Vrcholom nemusí byť len kopec, ale aj iné turisticky, či historicky zaujímavé miesto (kostol, kaplnka, prírodný výtvor, významné sedlo a pod.). Účasť je pre cyklistov bezplatná, neplatí sa žiadne štartovné.

Vrcholy cyklisti zdolávajú sami, v skupinkách s rodinou, či priateľmi alebo sa môžu zúčastniť na turistických podujatiach organizovaných miestnymi turistickými klubmi.

Na každom vrchole si cyklista urobí dokumentačnú fotografiu, na ktorej je zdokumentovaná jeho nespochybniteľná prítomnosť na mieste aj s bicyklom. Tieto fotografie potom pošle e-mailom usporiadateľovi VK podľa inštrukcií vyhlásených usporiadateľom. Všetci, ktorým sa tento husársky kúsok podarí, sa stávajú držiteľmi vrchárskej koruny. Tí najrýchlejší sa stávajú pre príslušný rok kráľom a kráľovnou.

VRCHÁRSKA KORUNA ABOV

Vyhlasovateľom Vrchárskej koruny Abov je Klub turistov mesta Košice (KTMK) a realizátorom Turistický oddiel mládeže (TOM) KRTKO a jeho priaznivci.

Kde sa jazdí

Územie obsadené Vrchárskou korunou Abov približne kopíruje územie historického Abova na území Slovenska a zasahuje aj do oblasti maďarského územia Borsod-Abaúj-Zemplén župy. Pre každý rok sa vyhlasuje 20 vrcholov, z toho 18-18 v slovenskom a 1-2 v maďarskom Above.

Kedy sa jazdí

Vrcholy pre rok 2022 budú vyhlásené najneskôr 1.3.2022.

Plnenie je možné od 19.3.2022 do 30.10.2022(kategória TUKE – Cyklorýchlik do 31.5.2022).

Kategórie VK Abov

Vrchárska koruna Abov nie je súťaž, nejde o to, kto prvý alebo kto najrýchlejšie, ide o to, aby sme sa hýbali, stretávali so známymi a priateľmi a pritom poznávali. Napriek tomu sú stanovené kategórie, z ktorých vyjde kráľ a kráľovná VK Abov pre rok 2022. Víťazom sa stane ten, kto predpísané vrcholy zdolá v najkratšom čase. Rozhodujúcim bude dátum a čas odoslania fotografie posledného zdolaného vrcholu.

Vrcholy zdolávajú účastníci na bicykloch bez motorového pohonu.

Muži – 20 vrcholov – víťaz sa stane kráľom VKA 2022

Ženy – 20 vrcholov – víťazka sa stane kráľovnou VKA 2022

Deti do 15 rokov – ľubovoľných 10 vrcholov z ponuky VKA – víťazi sa stanú princom a princeznou.

Elektrobicykle – pre jazdcov na elektrobicykloch je vytvorená jediná spoločná kategória bez rozdielu pohlavia a veku.

TUKE – Cyklorýchlik (kategória vyhlásená v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy TUKE) – študenti Technickej univerzity Košice (TUKE) – 10 ľubovoľných vrcholov z ponuky VKA v skrátenom časovom období 19.3.2022 – 31.5.2022. Po ukončení tejto kategórie vrchári môžu pokračovať v plnení vrcholov v hlavných kategóriách (muži, ženy) a stať sa držiteľom koruny.

Každý, kto absolvuje všetky predpísané vrcholy a dodrží ostatné stanovené pravidlá, sa stane držiteľom VK Abov a pri záverečnom vyhodnotení dostane certifikát o zdolaní VKA.

Ako sa registrovať a ako posielať fotografie

Účastník sa jednoducho registruje pomocou registračného formulára.

Po zaregistrovaní môže účastník posielať svoje fotografie z vrcholov pomocou formuláru na odosielanie fotografií. O poradí účastníkov pri obsadzovaní jednotlivých vrcholov rozhoduje dátum a čas doručenia fotografie z vrcholu, o celkovom víťazovi rozhoduje dátum a čas doručenia fotografie z posledného zdolaného vrcholu.

Ďalšie dôležité informácie

Každý účastník VKA sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Registráciou a zaslaním fotografií dáva účastník organizátorom súhlas na zverejnenie týchto údajov a fotografií na webových stránkach, facebooku a v tlači. V prípade, že výslovne uvedie, že žiada údaje nezverejňovať, pri vyhodnotení jeho aktivít bude uvádzaný ako “bezmenný”. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu pomocou kontaktného formulára.

VKA je projekt cyklistický, teda dopravne ekologický. Preto pri každom vrchole uvádzame aj najbližšiu vlakovú stanicu, ktorá je spravidla aj odporúčaným východiskovým bodom, resp. uvádzame jej vzdialenosť v km k odporúčanému východiskovému bodu.

KTMK ponúka dosiahnutie niektorých vrcholov na podujatiach turistických klubov združených v KTMK. Ich názov a termín konania sa môže uvádzať pri jednotlivých vrcholoch.

Prosíme, správajte sa k prírode a navštíveným pamiatkam šetrne a s úctou, aby sme ich v rovnakom stave a kráse zachovali aj pre ďalších účastníkov VKA.